GLASS DEC กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย ออกแบบกระจก ประตูกระจก กระจกสี กระจกเคลือบสี กระจกเงา ติดตั้งกระจก กระจกพ่นทราย อุปกรณ์กระจก ป้ายกระจก กระจกสลักลาย กระจกหลอม กระจกลามิเนท กระจกเทมเปอร์ กระจกแกะลาย กระจกนิรภัย เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกใสพิเศษ กระจกฝ้า กระจกลวดลาย
GLASS DEC กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย ออกแบบกระจก ประตูกระจก กระจกสี กระจกเคลือบสี กระจกเงา ติดตั้งกระจก กระจกพ่นทราย อุปกรณ์กระจก ป้ายกระจก กระจกสลักลาย กระจกหลอม กระจกลามิเนท กระจกเทมเปอร์ กระจกแกะลาย กระจกนิรภัย เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกใสพิเศษ กระจกฝ้า กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
 • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
 • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
 • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
 • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
 • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย


          เราได้ถ่ายทอดจินตนาการ สู่ผลงานศิลปะด้านงานกระจกตกแต่ง ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย จากขึ้นตอนธรรมดาไม่กี่ขั้น ไปสู่ขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับงานที่ทำ เครื่องมือ เครื่องจักรราคาแพงถูกนำมามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

 • Sandblasted Glass คือกระจกแกะลายพ่นทราย

 • แกะลายลงสี Stained Glass คือ กระจกสี ตัด ประกอบด้วยรางโลหะ

 • Painting baking stained glassคือ เพ้นท์อบกระจกสเตนกลาส

 • Fused Glass คือ กระจกหลอมขึ้นรูป

 • Stack Glass คือ กระจกทุกชนิด ตัด ประกอบด้วยกาว

 • OEM คือ ผลิตภัณฑ์จากกระจก เช่น โคมไฟ แจกัน ฐานพระ โต๊ะหมู่บูชาจิ๋ว เป็นต้น

 • Print Screen คือ ปริ้นท์ภาพลงบนกระจก

 • Grinding of glass คือ งานเจียรกระจก

 • Installation คือ งานติดตั้ง

 • Glass aluminumคืองานกระจกอลูมิเนียม

 • Safety glassคืองานกระจกนิรภัย

ซึ่งทั้งหมดนี้ เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านงานกระจกตกแต่งอย่างครบวงจร

 
แกะลายพ่นทราย
งานหลอมกระจก
โล่รางวัล
สเตนกลาส
สแตคกลาส
GLASS DEC กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย ออกแบบกระจก ประตูกระจก กระจกสี กระจกเคลือบสี กระจกเงา ติดตั้งกระจก กระจกพ่นทราย อุปกรณ์กระจก ป้ายกระจก กระจกสลักลาย กระจกหลอม กระจกลามิเนท กระจกเทมเปอร์ กระจกแกะลาย กระจกนิรภัย เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกใสพิเศษ กระจกฝ้า กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย